De Storm


KLIK op foto's
voor vergroting.

 


    


Fanfare en Toneel samen in de prijzen.

“Burgemeester Bouwmans Ontmoetingsprijs 2008”

Op maandagavond 9 juni, precies 365 dagen na de première van De Storm heeft Odi Bouwmans aan Fanfare Vriendenkring en Het Overloons Toneel persoonlijk de “Burgemeester Bouwmans Ontmoetingsprijs 2008” uitgereikt.

Het gebeuren vond heel toepasselijk plaats in het Openluchttheater in het Liberty Park waar de prijs in ontvangst werd genomen door de erevoorzitters van de fanfare Clemens Weijmans en Cok Loof van het toneel.

Het is de beloning voor de talloze ontmoetingen met publiek, georganiseerd tijdens het 100-jarig bestaan in 2007 van beide verenigingen. Hoogtepunt was natuurlijk de gezamenlijke uitvoering door beide verenigingen van het theaterstuk van William Shakespeare “De Storm” in het Liberty Park dat door 3000 mensen werd bezocht. Aan beide verenigingen werd een cheque van ieder € 1 000, - overhandigd.

“Dr. Peelen Cultuurprijs”

De Dr. Peelen Cultuurprijs van de gemeente Boxmeer is dit jaar toegekend aan Het Overloons Toneel (HOT) en fanfare Vriendenkring uit Overloon.

In cultureel centrum De Weijer op werd de prijs zondagavond 15 juni, onder grote belangstelling, door de Boxmeerse wethouder Rien Klaassen in het bijzijn van burgemeester van Soest overhandigd aan Cees van Leeuwen van HOT en Bert Bardoel van Vriendenkring.
De twee gezelschappen kregen de prijs voor de bijzondere uitvoering van De Storm van William Shakespeare
dat zij vorig jaar in het openluchttheater in het Liberty Park opvoerden.
Bijzonder lof was er voor de eigentijdse bewerking en de inbreng van muziek. De Storm is werd hierdoor “totaaltheater” en toegankelijker voor het grote publiek. Het was het hoogte punt van de viering van het 100-jarig bestaan in 2007.
Naast het beeldje van Dr. Peelen was er € 500.- verbonden aan deze cultuurprijs.

Bovenstaande tekst is ontleend aan Website Fanfare Vriendenkring Overloon.

De storm is uitgewoed!

In het kader van het 100- jarig bestaan beider verenigingen werd in de zomer van 2007
een moderne bewerking van De Storm van Shakespeare uitgevoerd.
Deze uitvoering vond plaats in het openlucht theater in het Museum te Overloon.Onder de noemer "Muziektheater" werd een surrealistische weergave gerealiseerd
van een door Erna van Rosmalen herschreven versie van De Storm.
In modern taalgebruik, spectaculair theatraal toneelspel en in
een verrassend muzikale zetting kreeg dit stuk een nieuwe dimensie!
Zowel Het Overloons Toneel als Fanfare Vriendenkring waren actief betrokken in en bij dit stuk;
het was beslist geen toneelstuk met muzikale begeleiding van Fanfare Vriendenkring.

De muziek is een wezenlijk onderdeel van het geheel, zonder statische invulling;
ook de muzikanten werden actief betrokken bij het toneelspel.
Er werd gemusiceerd in zowel tutti orkest verband alsmede in kleinere ensembles.
Het is een eer en genoegen dat ik de muziek- arrangementen voor
deze produktie heb mogen schrijven; een artistieke en logistieke uitdaging!


Script; Erna van Rosmalen
Arrangementen en repetitor; Rob van Reijmersdal

Regie; Frans Vrijdag
Muzikale leiding; Phil van Landeghem

 


 


De Storm


KLIK op foto's
voor vergroting.