Klik op foto voor vergroting


 

 

Score Jubilania
voor Fanfare Orkest
(Wordt automatisch gedownload)

KLIK

 


Jubilania

Geffen januari 2009

Dit werk is geschreven ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Fanfare Juliana Haps.

De titel is ontleend aan een samenvoeging van Juliana en jubilaria; hieruit spreekt de jubel voor het feest, de naam van de vereniging die een jubileum heeft en jubilaria zijn allen die feest vieren!

Gecomponeerd in Lichte Muziek-stijl, met traditionele klassieke thema's, omvat dit werk vier delen;

Deel 1; Feestelijke ouverture: opening met pauken en slagwerk in 6/8 maat overgaand in een folkloristisch dansthema gespeeld door de bugels en baritones waarbij de saxen met 16de noot bewegingen het stromende water uitbeelden
(de naam Haps is van Keltische oorsprong en heeft in de vorm "appa" te maken met het water).
Dit Folkloristische thema wordt uitgebreid in de sax-bugel-bariton sectie met een karakteristieke Bourdonpijp kwint in het zwaar koper.
De hoorns en trompetten weerspiegelen de jubel van het jubileumfeest.

Deel 2; Rozen: De jazzwals leent zich in lieflijkheid uitstekend voor het verbeelden van de roos. (het dorp staat al decennia bekend om zijn rozencultuur). De sopraansax speelt in de Introductie het motief; grondtoon, majeur 7 (grote septime) naar grote sext, uitvergroot door de saxsectie, overgaand in het Rozenthema (Rozen in de knop) door de bugels.
De saxen nemen het initiatief in het Doornenthema waarbij de trompetten mute samen met de zweep de doornen uit-beelden.
De rozen komen tot bloei in het complete koper modulerend naar een tutti uitvoering van het rozenthema.
De saxgroep sluit het tweede deel af zoals het begonnen is, eindigend in een Feestwals met een knipoog naar Bier-brouwerij Mooren; zonder drank geen klank!

Deel 3; Traditie versus Modern: In een tweetal "Klassieke" thema's wordt de Traditie (ouderen) verbeeld.
Deze twee thema's worden daarna gebruikt in een Swing en Samba om het Moderne (jongeren) uit te beelden.
Het zachte koper ( bugels, hoorns, baritones en Es bas) speelt de Traditie thema's terwijl de Big Band (saxen en het scherpe koper, trompetten en trombones met tuba ) de bewerkingen van deze thema's in Lichte Muziekstijl voor hun rekening nemen.
Het slagwerk met drumstel speelt hierin een ondersteunende rol.
Het einde van de Samba vormt een overgang naar het 4de deel; langzaam ontstaat een mengvorm in de Samenkomst.

Deel 4; Versmelting; Traditie en Modern komen bij elkaar in een Ballad bewerking van het tweede klassieke thema waarbij de homogene klank (Maestoso) van de Fanfare centraal staat, eerst zonder en in een verheffende modulatie met saxen.
De Euforie in de Finale is duidelijk!

Dat dit werk bij mag dragen aan de feestelijkheden van het 75 jarig bestaan, alsmede aan de muzikale ontwikkeling van Fanfare Juliana.

Rob van Reijmersdal
Musicus