Voorwaarden

Voorwaarden

RECHTEN EN PLICHTEN
Musi-Versum.nl is geen uitgeverij en heeft geen arrangementen op voorraad. Ieder nummer wordt per orkest apart uitgewerkt of samengesteld, dus op maat geleverd. De werken die op deze site staan dienen daarvoor als voorbeeld en zijn allen in opdracht geschreven. Voor alle arrangementen door Musi-versum.nl (op maat gemaakt), dienen de afdrachten aan rechthebbende door de orkesten zelf geregeld te worden. Musi-Versum.nl probeert waar mogelijk de originele auteurs van haar arrangementen op de hoogte te stellen van het gebruik van hun intellectueel eigendom. Indien u als rechthebbende toch meent dat wij ten onrechte gebruik maken van uw intellectuele eigendommen, neem dan aub direct contact op met Musi-Versum.nl op zodat we snel in overleg kunnen treden.

COPYRIGHT
Op al onze arrangementen en composities berust het copyright van de componist/arrangeur, Robert J. M. van Reijmersdal. Niets uit onze uitgaven mag worden gekopieerd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de componist/arrangeur Robert J. M. van Reijmersdal. Gebruiksrechten voor onze muziekwerken beperken zich uitsluitend tot de muziekvereniging dat de muziekwerken heeft aangeschaft. Indien een muziekwerk wordt aangeschaft door een individueel persoon dan wordt het gebruiksrecht beperkt tot de eerste muziekvereniging die tot repetitie dan wel uitvoering van het muziekstuk over gaat. Indien een muziekgroep geen verenigingsvorm heeft komt deze voorwaarde niet te vervallen. Buma/Stemra kan vergoedingen opeisen voor auteursrecht op muziek die u ten gehore brengt, alleen of als muziekgroep. Dit is een zaak tussen u en de instanties en hierbij kan geen beroep worden gedaan op enige verantwoordelijkheid van Musi-versum.nl.
Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk.
De beheerder van Musi-Versum.nl, Robert J. M. van Reijmersdal aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

BETALING & LEVERINGSVOORWAARDEN
Bij verzending van de set(s) bladmuziek en directiepartijen, zowel per post of digitaal, ontvangt u een factuur. U dient binnen 8 werkdagen na de levering het geldbedrag te voldoen op de aangegeven rekening vermeld op de factuur.
De tarieven voor bestaande arrangementen zijn exclusief 9% BTW. Nieuwe arrangementen en composities zijn vrijgesteld van BTW; een en ander is excl. porto en verzendkosten.

LEVERINGEN
Het tarief voor de basisarrangementen is in overleg met opdrachtgever.
U heeft dus geen alleenrecht op dit verzoeknummer, Musi-versum.nl mag het nummer ook aan derden verkopen. Wilt u alleenrecht dan gelden andere tarieven die opvraagbaar zijn bij Musi-versum.nl.
De arrangementen worden binnen 7 werkdagen per post.nl als archief en uitdeelset naar u verstuurd.

Ook kunt u de arrangementen digitaal als Pdf’s ontvangen.
Bestelde arrangementen mogen niet geretourneerd worden (onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van het reglement handelsverkeer van muziek-uitgaven in Nederland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondismentsrechtbank te Zutphen. d.d. 8 juni 2001, deptnr. 25/2001).

Als blijkt dat een arrangement niet voldoet aan de verwachting kunt u altijd contact opnemen via musiversum@gmail.com.
Klanten tevreden stellen is het eerste doel. Uiteraard geschiedt dit in aller redelijkheid rekening houdend met prijs en kwaliteit verhouding.

KWALITEIT & SERVICE
Musi-versum.nl gebruikt een kwaliteitssysteem. Dit houdt in dat onvolledige, incomplete leveringen of klachten over de kwaliteit van een muziekwerk altijd in overleg met de klant zo correct mogelijk proberen af te handelen.
Hiervoor gelden enkele bindende richtlijnen:
U dient binnen 3 weken na levering per e-mail uw klacht te melden bij musiversum@gmail.com Musi-versum.nl tracht binnen 10 werkdagen het muziekwerk alsnog naar wens aan te leveren. Zou dit langer duren vanwege de nodige aanpassingen wordt dit in onderling overleg besproken. Indien de klant de aangepaste versie weigert kan er geen verdere aanspraak worden gedaan op (al dan niet financiële) verdere compensatie van de bestelling.

Er kan pas aanspraak gemaakt worden op een financiële vergoeding van een deel van of de gehele waarde van de bestelling, indien eerdere pogingen om het product te herleveren serieus door de klant zijn ontvangen en indien de klant met enige redelijkheid Musi-Versum.nl de kans heeft gegeven de klacht ook in meerdere instantie op te lossen. Financiële vergoeding kan in geen enkel geval hoger zijn dan de aankoopsom van het product, exclusief eventuele verzend- of administratiekosten.

COMPOSITIES
Auteursrecht/copyright is persoonsgebonden en normaliter niet overdraagbaar. Het auteursrecht blijft dus altijd volledig in handen van Musi-versum.nl. Wel geven we u als opdrachtgever/klant het alleenrecht (tot 5 jaar) tot het uitvoeren van het nummer, het gebruiksrecht, wat we ook schriftelijk bevestigen. Als u het nummer wilt opnemen op een CD dan zouden wij dat een eer vinden.
Houd er echter wel rekening mee dat er voor het opnemen van muziek waar auteursrecht op rust (vrijwel alle muziek en dus ook uw muziekstuk) regels zijn over het vermelden van de auteurs en auteursrechten op de CD.
Meer informatie daarover vind je bij Buma/Stemra.
Met het plaatsen van een arrangeer/componeer opdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden.